Đang xem

Lương trung bình của nhân viên bảo vệ là bao nhiêu?

Thu nhập trung bình của nhân viên bảo vệ là bao nhiêu?

Trong xu thế phát triển không ngừng của nền kinh tế nước ta, các công ty cơ quan, xí nghiệp ra đời, kéo theo nhu cầu an ninh an trật tự trở nên ngày càng phức tạp, giải quyết vấn đề đó nhu cầu thuê bảo vệ, vệ sĩ tại ngày càng tăng, chính vì vậy nghề bảo vệ, vệ sĩ tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, giải quyết vấn đề an sinh cho nhiều người.