Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

0
Chỉnh sửa gần nhất

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Ngày nay, xã hội càng phát triển thì các dịch vụ bảo vệ, công ty bảo vệ được thành lập ngày càng nhiều. Bên cạnh những việc cần phải tìm những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, thì việc cần chuẩn bị các điều kiện để thành lập công ty bảo vệ là một trong những điều hết sức quan trọng. Dưới đây là một vài điều kiện cần biết trước khi thành lập một công ty bảo vệ.

Để đăng ký thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ, bạn cần chuẩn bị những điều kiện như sau (theo quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP):

1. Điều kiện về vốn:

Đối với tổ chức, cá nhân trong nước

Để thành lập công ty bảo vệ thì các cá nhân hoặc tồ chức phãi đảm bảo mức vốn pháp định là 2.000.000.000 VNĐ (hai tỷ đồng) và duy trì vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định trong suốt quá trình kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:

Qui định đối với doanh nghiệp nước ngoài khi liên doanh với doanh nghiệp trong nước thành lập công ty bảo vệ:

 – Doanh nghiệp chuyên linh doanh lĩnh vực bảo vệ.

 – Tổng giá trị tài sản doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên.

 – Thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên.

 – Có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền nước sở tại và người đại diện cho nguồn vốn về việc liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam.

 – Không có hành vi vi phạm pháp luật của nước sở tại.

2.  Điều kiện về trụ sở:

Nếu nhà thuê thì HĐ phải từ 1 năm trở lên có công chứng – nếu nhà của chủ doanh nghiệp thì phải xuất trình sổ đỏ, giấy tờ nhà bản sao có chứng thực hợp pháp …

3. Điều kiện đối với người đứng đầu:

Người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và những người trong Hội đồng thành viên, hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc và các sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 4 Nghị định này;

b) Có trình độ học vấn từ cao đẳng, đại học trở lên thuộc một trong các ngành kinh tế, luật.

Những người đã làm việc cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ khác đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn phải thoả mãn thêm điều kiện:

– Trong ba năm trước liền kề không làm quản lý hoặc giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Điều kiện về hồ sơ

Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định nêu trên bao gồm:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp;

b) Bản khai lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú), bản sao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng (có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền), bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ hoặc quyết định nghỉ việc (nếu có), phiếu lý lịch tư pháp của những người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nêu tại khoản 1 Điều này.

Cơ quan Công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Công an có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nguồn: Thành lập công ty

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng