Một số nguyên tắc cơ bản đối với dịch vụ bảo vệ

0
Chỉnh sửa gần nhất

 

Để tăng cường công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh dich vu bao ve và nâng cao công tác giám sát chất lượng dịch vụ, duy trì kỷ luật lao động, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp. Nhân viên bảo vệ cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản về dịch vụ bảo vệ của công ty.

Không phân biệt, mọi thành viên bảo vệ ở bất kì vị trí công việc nào đều phải thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc chung được ấn định dưới đây :

1. Chấp hành và thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước, cam kết thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo mật : Giữ gìn bí mật quấc gia, bí mật của Công ty dịch vụ bảo vệ Đất Việt và của khách hàng.

2. Thực hiện phương châm sau :

– Tích cực phòng ngừa từ trước, ngăn chặn từ xa. Chủ động phát hiện và đối phó kịp thời có hiệu quả với các tình huống xảy ra.

– Tất cả vì sự an ninh và an toàn tài sản của khách hàng.

– Lịch sự tế nhị thể hiện văn hoá và tính chuyên nghiệp trong giao tiếp ứng xử. Chủ động giữ khoảng cách an toàn cần thiết trong quan hệvới cán bộ, nhân viên của khách hàng.

3. Nắm vững và thi hành đầy đủ quy trình tác nghiệp, kỷ luật lao động, kỷ luật Nhà nước, nghề nghiệp, các quy định của Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh 24h và của khách hàng liên quan đến hợp đồng dịch vụ bảo vệ. Hiểu rõ nhiệm vụ và vị trí được giao trong kế hoạch bảo vệ để thực thi.

4. Chấp hành nghiêm chỉnh sự luân chuyển, phân công công tác của Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh 24h và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu kể cả ngày, giờ nghỉ.

5. Có tinh thần đồng đội, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, sinh hoạt. Có ý thức chia sẽ thông tin cần thiết liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ được giao.

6. Khi xảy ra các nguy cơ hoặc sự kiện khủng hoảng, hoặc tình huống khẩn cấp trong khi làm nhiệm vụ, phải đặt lợi ích của khách hàng và Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh 24h lên trên. Bình tỉnh, nhanh chóng và quyết đoán chọn biện pháp giải quyết phù hợp. Không dùng những lời nói cử chỉ, hành động thiếu văn hoá làm ảnh hưởng đến nhân cách người bảo vệ, uy tín của khách hàng và Công ty bảo vệ an ninh 24h.

7.  Tự giác tham gia sinh hoạt, học tập, luyện tập các phong trào văn hoá thể thao của đơn vị nhằm mục đích nâng cao năng lực chuyên môn, sức khoẻ để làm việc lâu dài.

8. Thẳng thắng, trung thực trong đấu tranh chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, các hành vi trái lợi ích của xã hội, của khách hàng và Công ty dịch vụ bảo vệ an ninh 24h. Mưu trí, dũng cảm bảo vệ lợi ích chính đáng của mọi người, tích cực góp sức mình vào phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương nơi cư trú và nơi công tác.

9.  Hiểu rõ tính năng kỹ thuật, cách sử dụng, bảo quản, mục đích sử dụng và sử dụng thành thạo các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ Công ty giao, cũng như các công cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy, thiết bị cảnh báo đột nhập, thiết bị an toàn khác được khách hàng lắp đặt tại mục tiêu mà bảo vệ được phép sử dụng.

10. Thực hiện chế độ thông tin theo quy định của Công ty, đảm bảo thông tin phải chính xác, nhanh chóng, kịp thơì. Chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp.

Nguồn: ST

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng