Dịch vụ bảo vệ tại Hà Nội

0
Chỉnh sửa gần nhất

Nhưng những tệ nạn, những con người cá biệt, những mặt trái của xã hội thì không chừa bất kỳ đâu. Dịch vụ bảo vệ của công ty bảo vệ an ninh 24h chúng tôi được mở ra trước hết là để bảo vệ sự an toàn của các bạn. Bảo vệ con người, bảo vệ tài sản vật chất bảo vệ đời sống cũng chính là đang bảo vệ những nét đẹp của thủ đô, bảo vệ những nét đẹp văn hóa của ông cha ta từ ngàn xưa để lại.

1. Đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ

a. Tổng quan đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, tìm hiểu những vấn đề cơ bản trong công tác bảo vệ, tìm hiểu nghiệp vụ bảo vệ, điều lệnh đội ngũ võ thuật, vận dụng công cụ hỗ trợ thiết bị an ninh vào dịch vụ bảo vệ.

b. Dịch vụ bảo vệ đào tạo huấn luyện nhân viên bảo vệ

– Nhân viên bảo vệ phải có nghiệp vụ cao, để giải quyết rất nhiều tình huống có thể xảy ra trong mục tiêu

– Dịch vụ bảo vệ của chúng tôi giúp cho các đơn vị có cơ hội chuẩn hóa đội ngũ bảo vệ tại đơn vị mình theo quy định của pháp luật thông qua việc các đơn vị tổ chức cho nhân viên bảo vệ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ bao ve do Công Ty chúng tôi liên kết đào tạo với các đơn vị có thẩm quyền thuộc Bộ Công An.

2. Dịch vụ bảo vệ tuần tra kiểm soát an ninh

Nhóm các chuyên gia bảo vệ đến kiểm tra mục tiêu của quý khách một cách bất thường không theo quy luật. Tiến hành kiểm tra các đối tượng trong mục tiêu như con người và tài sản. Phát hiện các nguy cơ hiểm hoạ đang xảy ra hoặc còn tiềm ẩn. Phát hiện các sai phạm của các đối tượng đang làm việc trong mục tiêu đặc biệt là lực lượng bảo vệ của khách hàng. Giải quyết, sử lý các sự cố, tư vấn báo cáo cho khách hàng hoặc trực tiếp huấn luyện tại chỗ nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ đơn vị chủ quản.

3. Cung cấp nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp

a. Nhân viên dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty bảo vệ an ninh 24h

– Mô hình làm việc: Nhân viên của cong ty bao ve An ninh 24h làm việc độc lập hoặc phối kết hợp làm việc với lực lượng bảo vệ chủ quản để bao ve mục tiêu.

b. Lợi ích từ dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp tại công ty Bảo Vệ an ninh 24h

– Khách hàng hãy so sánh chi phí cho một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp và nhân viên bảo vệ tự tuyển với các chi phí bao gồm– lương, thưởng quý, năm, BHXH, BHYT, bảo hiểm nhân mạng, trang thiết bị đồng phụ, máy móc an ninh, công cụ hỗ trợ, văn phòng phẩm, chi phí quản lý, các rui ro có thể xảy ra, phép, lễ, ốm đau, trợ cấp nhân viên thôi việc……để có thể thấy được tính ưu việt khi sử dụng dich vu bao ve chuyên nghiệp.

– Tuy nhiên, chi phí hợp lý chưa phải là ưu thế vượt trội khi sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp mà còn nhiều lợi ích vô hình khác dành cho quý khách

4. Cung cấp chỉ huy mục tiêu

a. Yêu cầu tổ chức bảo vệ chỉ huy mục tiêu:

Quý khách muốn duy trì lực lượng bảo vệ tự tuyển nhưng có nhu cầu cho các nhân viên bảo vệ của mình được tiếp cận và làm việc trong môi trường làm việc của bảo vệ chuyên nghiệp, quy trình làm việc chuyên nghiệp, được giám sát kiểm tra theo phong cách chuyên nghiệp, được quản lý chặt chẽ chuyên nghiệp, được huấn luyện, đào tạo bài bản chuyên nghiệp, được tiếp cận với các kinh nghiệm về công tác an ninh, bảo vệ hàng đầu.

b. Dịch vụ bảo vệ chỉ huy mục tiêu đạt chuẩn, tất cả những mong muốn trên sẽ được đáp ứng khi quý khách sử dụng nhân viên chỉ huy lực lượng bảo vệ là nhân viên chỉ huy chuyên nghiệp của Công ty Bảo vệ an ninh 24h.

Nguồn: ST

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng