Làm thế nào để công ty bảo vệ có thể ràng buộc nhân viên của họ giữ bí mật

0
Chỉnh sửa gần nhất

Làm thế nào để công ty bảo vệ có thể ràng buộc nhân viên của họ giữ bí mật

Một cong ty bao ve, trong quá trình hoạt động kinh doanh sẽ luôn có những bí mật nội bộ. Trong trường hợp bí mật đó cần phải được bảo mật tuyệt đối. Nhưng một số nhân viên làm việc tại công ty đã biết bí mật trong trường hợp họ nghỉ việc vậy làm thế nào để có thể ràng buộc những nhân viên đó phải bảo vệ bí mật thông tin đó.

Đó là một vấn đề hết sức khó khăn.

Trước hết Cong ty bao ve cần phải có trách nhiệm đối với nhân viên của mình, đối với trường hợp nhân viên của mình nghỉ, thì cần phải giải quyết các vấn đề về tiền lương hoặc các chế độ khác cho nhân viên đó.

Trong trường hợp khi nhân viên bảo vệ nghỉ việc thì theo nguyên tắc trước đó họ là nhân viên của công ty, khi đó tất cả các quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân viên đối với công ty sẽ tuân theo quy định của nhà nước, pháp luật và nội quy công ty.

Trong bộ luật lao động quy định. “Người lao động khi làm việc cho doanh nghiệp có trách nhiệm bảo vệ tài sản, bí mật công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu người lao động có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh thì có thể bị xử lý kỷ luật sa thải (theo quy định tại Điều 85 Bộ Luật lao động.

Tuy nhiên, khi nhân viên đó không còn làm việc cho công ty bạn nữa, hợp đồng lao động đã chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ lao động giữa công ty bạn và nhân viên đó. Lúc này, quan hệ giữa các bên nếu được thiết lập sẽ là quan hệ dân sự thuần túy và được điều chỉnh bởi pháp luật dân sự.

Ngoài ra, tại Điều 129 Bộ luật lao động còn quy định: “NLĐ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, nếu có hành vi tiết lộ bí mật công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp thì còn phải bồi thường thiệt hại”.

Để có thể kiểm soát và ràng buộc trách nhiệm của những nhân viên nghỉ việc phải bảo vệ bí mật khi kinh doanh của công ty bảo vệ, thì công ty bảo vệ có thể ký cam kết bảo mật thông tin với những nhân viên đó, trong đó quy định những người này khi không còn làm việc cho cong ty bao ve nữa vẫn phải tuyệt đối bảo vệ bí mật nội bộ công ty và quy định một mức bồi thường thiệt hại nếu họ có hành vi vi phạm. Cam kết này được coi là thỏa thuận dân sự và ràng buộc trách nhiệm của những nhân viên đó theo pháp luật về dân sự.

Viết bởi: Baove24hvn.vn

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng