Đang xem

Tin tức Nên dạy con bạn những gì để đề phòng ấu dâm?

Nên dạy con bạn những gì để đề phòng ấu dâm?

Trẻ em là mầm non tương lai, cần được mọi người bảo vệ, chăm sóc, và nuôi dưỡng trưởng thành. Nhưng có nhiều người lớn lại coi đây là đối tượng xuống tay nhằm làm thỏa mãn những thú vui bệnh hoạn của mình, nhất là các bé gái. Cần làm gì để các bé gái có thể tự bảo vệ mình khỏi tình trạng nguy hiểm này.

1 2 3 4 5 21